XSMT Thứ tư, Kết quả xổ số Miền Trung Thứ tư - Xổ Số Minh Ngọc
In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

XSMT Thứ tư, Kết quả xổ số Miền Trung Thứ tư

XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 24/052023

Kết quả xổ số Miền Trung, XSMT Thứ tư, ngày 24/05/2023
Thứ tư Đà Nẵng
XSDNG
Khánh Hòa
XSKH
G.Tám 100N 57 94
G.Bảy 200N 194 336
G.Sáu 400N 1143 2976 7417 5724 6499 4808
G.Năm 1Tr 2926 9966
G.Tư 3Tr 86074 61037 15473 36245 32782 82092 61333 90033 43684 99827 99235 40630 81270 73590
G.Ba 10Tr 40693 71400 45734 66315
G.Nhì 15Tr 87843 02304
G.nhất 30Tr 84672 87881
G.ĐB 2Tỷ 194093 038797
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 17/052023

Kết quả xổ số Miền Trung, XSMT Thứ tư, ngày 17/05/2023
Thứ tư Đà Nẵng
XSDNG
Khánh Hòa
XSKH
G.Tám 100N 29 85
G.Bảy 200N 715 447
G.Sáu 400N 7284 1565 1339 6457 9183 7747
G.Năm 1Tr 5105 5384
G.Tư 3Tr 85618 76528 87325 66502 54745 02430 94725 77197 33936 11172 42440 13986 26313 84191
G.Ba 10Tr 17386 24408 18998 76807
G.Nhì 15Tr 98739 61863
G.nhất 30Tr 32934 34548
G.ĐB 2Tỷ 181996 775469
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 10/052023

Kết quả xổ số Miền Trung, XSMT Thứ tư, ngày 10/05/2023
Thứ tư Đà Nẵng
XSDNG
Khánh Hòa
XSKH
G.Tám 100N 33 01
G.Bảy 200N 186 305
G.Sáu 400N 9719 4070 6783 2163 2051 7675
G.Năm 1Tr 1218 7453
G.Tư 3Tr 15814 73135 14208 28850 97986 05561 96818 73451 16648 88612 21431 35981 05546 02643
G.Ba 10Tr 54469 57616 79155 09342
G.Nhì 15Tr 91000 23408
G.nhất 30Tr 62574 26032
G.ĐB 2Tỷ 997962 312173
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 03/052023

Kết quả xổ số Miền Trung, XSMT Thứ tư, ngày 03/05/2023
Thứ tư Đà Nẵng
XSDNG
Khánh Hòa
XSKH
G.Tám 100N 36 33
G.Bảy 200N 927 224
G.Sáu 400N 8059 9337 3616 3371 6064 9035
G.Năm 1Tr 1921 2650
G.Tư 3Tr 39779 95513 99859 15830 39698 24948 57326 89882 85983 21493 66861 19205 60701 12743
G.Ba 10Tr 86578 75718 87671 18687
G.Nhì 15Tr 43699 34518
G.nhất 30Tr 76642 44754
G.ĐB 2Tỷ 498688 899589
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 26/042023

Kết quả xổ số Miền Trung, XSMT Thứ tư, ngày 26/04/2023
Thứ tư Đà Nẵng
XSDNG
Khánh Hòa
XSKH
G.Tám 100N 03 35
G.Bảy 200N 905 282
G.Sáu 400N 7401 5702 3702 8760 7531 8069
G.Năm 1Tr 2346 6294
G.Tư 3Tr 62650 59198 89590 63514 23594 50705 18804 78925 56799 77141 95736 87780 48859 28490
G.Ba 10Tr 31080 04540 84183 34077
G.Nhì 15Tr 80100 65582
G.nhất 30Tr 04271 84701
G.ĐB 2Tỷ 626057 206574
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 19/042023

Kết quả xổ số Miền Trung, XSMT Thứ tư, ngày 19/04/2023
Thứ tư Đà Nẵng
XSDNG
Khánh Hòa
XSKH
G.Tám 100N 71 83
G.Bảy 200N 719 630
G.Sáu 400N 6895 7495 4180 0374 5321 1310
G.Năm 1Tr 2177 5099
G.Tư 3Tr 48777 97868 94161 23398 80684 15173 85230 15346 91276 56002 00701 64827 16338 74941
G.Ba 10Tr 89128 18123 37960 18737
G.Nhì 15Tr 61904 69608
G.nhất 30Tr 79318 75231
G.ĐB 2Tỷ 722557 024139
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 12/042023

Kết quả xổ số Miền Trung, XSMT Thứ tư, ngày 12/04/2023
Thứ tư Đà Nẵng
XSDNG
Khánh Hòa
XSKH
G.Tám 100N 22 84
G.Bảy 200N 633 979
G.Sáu 400N 1045 2985 5226 2945 3728 7667
G.Năm 1Tr 5905 4047
G.Tư 3Tr 67998 61489 19030 26588 73600 97860 93490 71658 74910 88219 30440 91611 05691 73058
G.Ba 10Tr 98856 68973 05922 49492
G.Nhì 15Tr 31487 87233
G.nhất 30Tr 97739 40373
G.ĐB 2Tỷ 197233 787288
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
Trực Tiếp KQXS
Xổ Số Miền Nam
Xổ Số Miền Bắc
Xổ Số Miền Trung
Xổ Số Vietlott

Tải App Xổ Số