XSMT Thứ sáu, Kết quả xổ số Miền Trung Thứ sáu - Xổ Số Minh Ngọc
In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

XSMT Thứ sáu, Kết quả xổ số Miền Trung Thứ sáu

XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 26/052023

Kết quả xổ số Miền Trung, XSMT Thứ sáu, ngày 26/05/2023
Thứ sáu Gia Lai
XSGL
Ninh Thuận
XSNT
G.Tám 100N 71 00
G.Bảy 200N 773 729
G.Sáu 400N 8903 4694 2899 4585 8129 8932
G.Năm 1Tr 5325 8513
G.Tư 3Tr 10524 65303 48097 98515 55000 36591 50077 89620 55868 80915 13955 47539 03740 99430
G.Ba 10Tr 95981 00123 51898 25004
G.Nhì 15Tr 12674 11719
G.nhất 30Tr 38441 72488
G.ĐB 2Tỷ 006330 569179
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 19/052023

Kết quả xổ số Miền Trung, XSMT Thứ sáu, ngày 19/05/2023
Thứ sáu Gia Lai
XSGL
Ninh Thuận
XSNT
G.Tám 100N 64 30
G.Bảy 200N 982 453
G.Sáu 400N 4306 7665 4643 4329 9594 0315
G.Năm 1Tr 9564 2220
G.Tư 3Tr 58762 59612 79670 88201 77337 80034 47544 89928 42398 47379 61674 00395 96772 98475
G.Ba 10Tr 37145 88820 47972 20969
G.Nhì 15Tr 39972 02673
G.nhất 30Tr 07964 74030
G.ĐB 2Tỷ 930199 723029
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 12/052023

Kết quả xổ số Miền Trung, XSMT Thứ sáu, ngày 12/05/2023
Thứ sáu Gia Lai
XSGL
Ninh Thuận
XSNT
G.Tám 100N 61 89
G.Bảy 200N 195 945
G.Sáu 400N 4279 4690 1621 3289 6178 5459
G.Năm 1Tr 3778 3121
G.Tư 3Tr 51369 68993 42215 91695 18305 48332 15001 47477 31966 86013 03168 93554 50604 75944
G.Ba 10Tr 47500 86478 34293 51414
G.Nhì 15Tr 42785 06540
G.nhất 30Tr 06414 61385
G.ĐB 2Tỷ 701483 320593
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 05/052023

Kết quả xổ số Miền Trung, XSMT Thứ sáu, ngày 05/05/2023
Thứ sáu Gia Lai
XSGL
Ninh Thuận
XSNT
G.Tám 100N 31 61
G.Bảy 200N 132 205
G.Sáu 400N 4834 7041 6252 4708 4817 9938
G.Năm 1Tr 3663 1933
G.Tư 3Tr 05434 51623 17820 64069 93099 90308 63374 14406 95286 61037 55561 22020 58134 32130
G.Ba 10Tr 36723 85477 00590 74522
G.Nhì 15Tr 79570 78395
G.nhất 30Tr 94806 81491
G.ĐB 2Tỷ 452694 791458
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 28/042023

Kết quả xổ số Miền Trung, XSMT Thứ sáu, ngày 28/04/2023
Thứ sáu Gia Lai
XSGL
Ninh Thuận
XSNT
G.Tám 100N 63 16
G.Bảy 200N 130 639
G.Sáu 400N 3814 6745 1854 5318 8728 7015
G.Năm 1Tr 7426 5686
G.Tư 3Tr 65642 58925 25502 17672 53536 87259 59424 11455 85050 90945 54902 28067 11094 80485
G.Ba 10Tr 31159 65235 28999 83454
G.Nhì 15Tr 74414 85228
G.nhất 30Tr 08297 68626
G.ĐB 2Tỷ 560979 400766
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 21/042023

Kết quả xổ số Miền Trung, XSMT Thứ sáu, ngày 21/04/2023
Thứ sáu Gia Lai
XSGL
Ninh Thuận
XSNT
G.Tám 100N 62 59
G.Bảy 200N 655 590
G.Sáu 400N 4141 6826 3621 0021 8394 9663
G.Năm 1Tr 9117 9869
G.Tư 3Tr 22516 32913 97831 70441 19468 89742 98131 16507 30341 97516 86455 13494 01823 62956
G.Ba 10Tr 76893 21210 92189 32317
G.Nhì 15Tr 49118 19673
G.nhất 30Tr 65722 43707
G.ĐB 2Tỷ 580016 183209
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 14/042023

Kết quả xổ số Miền Trung, XSMT Thứ sáu, ngày 14/04/2023
Thứ sáu Gia Lai
XSGL
Ninh Thuận
XSNT
G.Tám 100N 22 81
G.Bảy 200N 796 601
G.Sáu 400N 0370 6759 8463 5930 2854 8478
G.Năm 1Tr 7119 1076
G.Tư 3Tr 22894 37486 89937 56202 69815 54630 44086 61216 78048 23497 21843 82950 01871 32094
G.Ba 10Tr 33065 01744 67650 87462
G.Nhì 15Tr 76065 85302
G.nhất 30Tr 21668 64885
G.ĐB 2Tỷ 708726 298062
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
Trực Tiếp KQXS
Xổ Số Miền Nam
Xổ Số Miền Bắc
Xổ Số Miền Trung
Xổ Số Vietlott

Tải App Xổ Số