XSMT Thứ năm, Kết quả xổ số Miền Trung Thứ năm - Xổ Số Minh Ngọc
In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

XSMT Thứ năm, Kết quả xổ số Miền Trung Thứ năm

XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 25/052023

Kết quả xổ số Miền Trung, XSMT Thứ năm, ngày 25/05/2023
Thứ năm Bình Định
XSBDI
Quảng Trị
XSQT
Quảng Bình
XSQB
G.Tám 100N 46 36 40
G.Bảy 200N 488 395 195
G.Sáu 400N 5898 3101 9550 3160 9534 2448 3157 6861 9312
G.Năm 1Tr 1427 1084 4436
G.Tư 3Tr 91191 39400 79968 67492 96767 32093 64208 15111 19521 61750 38811 66724 64631 41273 40034 40280 63232 09258 95895 92799 96679
G.Ba 10Tr 57126 06197 20675 85555 22318 01594
G.Nhì 15Tr 37351 15796 77493
G.nhất 30Tr 66306 88251 15353
G.ĐB 2Tỷ 714605 396689 658883
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 18/052023

Kết quả xổ số Miền Trung, XSMT Thứ năm, ngày 18/05/2023
Thứ năm Bình Định
XSBDI
Quảng Trị
XSQT
Quảng Bình
XSQB
G.Tám 100N 34 82 19
G.Bảy 200N 368 797 368
G.Sáu 400N 8569 2135 9567 8205 1126 6550 1029 6530 2724
G.Năm 1Tr 7878 4218 1432
G.Tư 3Tr 59796 94210 47286 83380 36264 49325 96527 41819 69306 16923 83583 98283 34413 28544 38652 95763 57107 49612 49220 01637 32064
G.Ba 10Tr 50738 93375 32944 16749 10570 99720
G.Nhì 15Tr 47762 74869 71117
G.nhất 30Tr 45027 22277 03192
G.ĐB 2Tỷ 036398 232371 699494
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 11/052023

Kết quả xổ số Miền Trung, XSMT Thứ năm, ngày 11/05/2023
Thứ năm Bình Định
XSBDI
Quảng Trị
XSQT
Quảng Bình
XSQB
G.Tám 100N 96 53 66
G.Bảy 200N 488 256 662
G.Sáu 400N 9347 7950 8646 5202 0072 8465 6504 8542 3376
G.Năm 1Tr 8063 1018 7603
G.Tư 3Tr 42614 83063 00344 35773 15742 60098 05444 95846 41350 44956 02509 47488 56852 56256 93708 55090 74658 74314 40223 95657 22246
G.Ba 10Tr 69096 93345 62277 14769 46918 55421
G.Nhì 15Tr 01830 75791 34080
G.nhất 30Tr 83816 93532 65391
G.ĐB 2Tỷ 381981 233338 452004
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 04/052023

Kết quả xổ số Miền Trung, XSMT Thứ năm, ngày 04/05/2023
Thứ năm Bình Định
XSBDI
Quảng Trị
XSQT
Quảng Bình
XSQB
G.Tám 100N 35 50 32
G.Bảy 200N 330 913 627
G.Sáu 400N 3954 9040 2400 3814 2841 9219 9367 8390 8434
G.Năm 1Tr 2553 9038 7387
G.Tư 3Tr 26261 99604 32851 77727 45828 80496 27634 53868 17454 27636 94912 56840 77962 79697 54655 49677 94786 91538 11599 73374 75013
G.Ba 10Tr 10827 48606 01132 86264 43050 73599
G.Nhì 15Tr 85943 66600 81642
G.nhất 30Tr 34575 18033 73544
G.ĐB 2Tỷ 355030 812358 139284
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 27/042023

Kết quả xổ số Miền Trung, XSMT Thứ năm, ngày 27/04/2023
Thứ năm Bình Định
XSBDI
Quảng Trị
XSQT
Quảng Bình
XSQB
G.Tám 100N 70 47 84
G.Bảy 200N 368 469 387
G.Sáu 400N 2606 9657 7928 5169 6921 8267 0146 9045 3937
G.Năm 1Tr 9464 9756 0502
G.Tư 3Tr 15042 82534 68574 86106 94469 61939 59050 66109 92620 97461 93223 66217 31827 88175 01746 95187 64190 27230 98359 37354 14831
G.Ba 10Tr 20823 21989 41075 91124 63758 87219
G.Nhì 15Tr 94429 60474 13810
G.nhất 30Tr 40378 87556 01668
G.ĐB 2Tỷ 244720 777347 679318
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 20/042023

Kết quả xổ số Miền Trung, XSMT Thứ năm, ngày 20/04/2023
Thứ năm Bình Định
XSBDI
Quảng Trị
XSQT
Quảng Bình
XSQB
G.Tám 100N 19 17 90
G.Bảy 200N 279 444 762
G.Sáu 400N 6166 6117 3153 3741 1597 2250 9267 5710 4628
G.Năm 1Tr 1124 6936 1688
G.Tư 3Tr 14184 23790 34751 10439 44324 95788 14125 18807 67794 33820 32749 43048 26331 60509 21877 04696 98014 11666 31789 24475 12061
G.Ba 10Tr 33379 78976 66388 23320 67731 36890
G.Nhì 15Tr 99463 14136 42967
G.nhất 30Tr 80343 14839 73298
G.ĐB 2Tỷ 291616 827283 972499
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 13/042023

Kết quả xổ số Miền Trung, XSMT Thứ năm, ngày 13/04/2023
Thứ năm Bình Định
XSBDI
Quảng Trị
XSQT
Quảng Bình
XSQB
G.Tám 100N 55 05 93
G.Bảy 200N 167 038 343
G.Sáu 400N 6042 2207 6971 0563 5759 0565 1485 6412 6648
G.Năm 1Tr 0536 0604 8737
G.Tư 3Tr 90354 70971 89544 37505 06960 40238 27991 93855 23947 81167 23254 60961 50865 20895 88196 45322 82148 32740 59337 62805 92350
G.Ba 10Tr 42551 44857 79643 09007 16593 34812
G.Nhì 15Tr 06025 93423 20001
G.nhất 30Tr 76051 09018 32887
G.ĐB 2Tỷ 529523 665013 138218
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
Trực Tiếp KQXS
Xổ Số Miền Nam
Xổ Số Miền Bắc
Xổ Số Miền Trung
Xổ Số Vietlott

Tải App Xổ Số