XSMT Chủ nhật, Kết quả xổ số Miền Trung Chủ nhật - Xổ Số Minh Ngọc
In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

XSMT Chủ nhật, Kết quả xổ số Miền Trung Chủ nhật

XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 21/052023

Kết quả xổ số Miền Trung, XSMT Chủ nhật, ngày 21/05/2023
Chủ nhật Thừa T. Huế
XSTTH
Khánh Hòa
XSKH
Kon Tum
XSKT
G.Tám 100N 54 14 23
G.Bảy 200N 329 342 930
G.Sáu 400N 3284 9678 8881 6424 0242 8430 8790 5246 9056
G.Năm 1Tr 0732 3504 8555
G.Tư 3Tr 77864 31549 65574 40142 70509 28516 50040 44358 24062 53421 09915 20534 50708 60352 16907 50689 59097 02028 11196 41146 91197
G.Ba 10Tr 66219 90660 90472 28124 72707 29197
G.Nhì 15Tr 63913 14581 26159
G.nhất 30Tr 41707 14086 96760
G.ĐB 2Tỷ 052659 727077 602436
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 14/052023

Kết quả xổ số Miền Trung, XSMT Chủ nhật, ngày 14/05/2023
Chủ nhật Thừa T. Huế
XSTTH
Khánh Hòa
XSKH
Kon Tum
XSKT
G.Tám 100N 45 77 91
G.Bảy 200N 175 414 603
G.Sáu 400N 9708 2621 0958 2458 0005 0619 7358 5861 3408
G.Năm 1Tr 2412 1999 6336
G.Tư 3Tr 65318 23862 28981 38391 92491 17621 16145 23689 33216 73115 07404 15580 49151 47058 73816 24271 00493 71243 87657 77879 18897
G.Ba 10Tr 82896 79318 44421 71221 43529 24730
G.Nhì 15Tr 14353 89546 33112
G.nhất 30Tr 27820 75856 11752
G.ĐB 2Tỷ 783042 157684 603489
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 07/052023

Kết quả xổ số Miền Trung, XSMT Chủ nhật, ngày 07/05/2023
Chủ nhật Thừa T. Huế
XSTTH
Khánh Hòa
XSKH
Kon Tum
XSKT
G.Tám 100N 27 74 71
G.Bảy 200N 664 810 202
G.Sáu 400N 8576 0365 5688 4359 5199 7422 9665 5314 5157
G.Năm 1Tr 7274 0611 9671
G.Tư 3Tr 38227 52960 60719 20236 63731 54639 85825 86902 23949 49870 77642 70613 30210 29499 17919 43123 97351 55206 48449 01939 27019
G.Ba 10Tr 14279 01542 37080 19533 34663 67456
G.Nhì 15Tr 83212 94672 02971
G.nhất 30Tr 36263 24408 98571
G.ĐB 2Tỷ 908812 661518 663950
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 30/042023

Kết quả xổ số Miền Trung, XSMT Chủ nhật, ngày 30/04/2023
Chủ nhật Thừa T. Huế
XSTTH
Khánh Hòa
XSKH
Kon Tum
XSKT
G.Tám 100N 94 86 15
G.Bảy 200N 897 617 296
G.Sáu 400N 0813 0724 7669 6712 1949 2221 6826 1141 6254
G.Năm 1Tr 9234 4173 6403
G.Tư 3Tr 83766 15885 97728 31727 21956 04606 79197 39764 57078 68349 21210 84388 12225 24181 55842 06833 45327 78650 29073 83977 09499
G.Ba 10Tr 13596 39862 41290 58761 50612 35422
G.Nhì 15Tr 73216 62529 14404
G.nhất 30Tr 92083 68750 21380
G.ĐB 2Tỷ 173600 336021 835919
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 23/042023

Kết quả xổ số Miền Trung, XSMT Chủ nhật, ngày 23/04/2023
Chủ nhật Thừa T. Huế
XSTTH
Khánh Hòa
XSKH
Kon Tum
XSKT
G.Tám 100N 64 56 20
G.Bảy 200N 384 454 347
G.Sáu 400N 6705 5345 6216 8224 4202 8434 9587 5926 3446
G.Năm 1Tr 1346 6453 1033
G.Tư 3Tr 79241 83997 63403 62948 26834 68362 67108 02585 24865 14789 41426 35199 58914 20142 96366 26457 28194 92086 16299 84381 45729
G.Ba 10Tr 34944 76599 09731 12920 38577 92049
G.Nhì 15Tr 87067 29627 31410
G.nhất 30Tr 19122 08545 75412
G.ĐB 2Tỷ 576692 510739 304673
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 16/042023

Kết quả xổ số Miền Trung, XSMT Chủ nhật, ngày 16/04/2023
Chủ nhật Thừa T. Huế
XSTTH
Khánh Hòa
XSKH
Kon Tum
XSKT
G.Tám 100N 79 05 75
G.Bảy 200N 173 253 612
G.Sáu 400N 6372 8655 9959 3594 5502 7298 1144 0643 0635
G.Năm 1Tr 6100 6198 4939
G.Tư 3Tr 59072 44530 66184 43761 62390 22860 61167 06459 07738 43676 43210 71246 32048 15165 62946 24542 49681 28319 05716 63438 41193
G.Ba 10Tr 28627 24439 92510 88691 89821 68768
G.Nhì 15Tr 35983 59626 12557
G.nhất 30Tr 89952 66228 04418
G.ĐB 2Tỷ 916634 016849 889572
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 09/042023

Kết quả xổ số Miền Trung, XSMT Chủ nhật, ngày 09/04/2023
Chủ nhật Thừa T. Huế
XSTTH
Khánh Hòa
XSKH
Kon Tum
XSKT
G.Tám 100N 92 01 87
G.Bảy 200N 980 691 563
G.Sáu 400N 0353 6871 0469 9883 9078 3697 8110 3883 4278
G.Năm 1Tr 5169 9126 8871
G.Tư 3Tr 36270 67656 17242 63689 02998 42686 32688 38454 69294 77292 92488 25508 41390 53936 35055 29779 06604 26718 55976 68907 81159
G.Ba 10Tr 89791 34009 20542 01290 17607 07270
G.Nhì 15Tr 50109 25191 12214
G.nhất 30Tr 86292 12062 14043
G.ĐB 2Tỷ 380542 364910 619438
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
Trực Tiếp KQXS
Xổ Số Miền Nam
Xổ Số Miền Bắc
Xổ Số Miền Trung
Xổ Số Vietlott

Tải App Xổ Số